автоматична устава


автоматична устава
автомати́ческая устано́вка

Українсько-російський політехнічний словник. 2013.